Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Etapy zaliczane do WRE / WRE stages

W związku ze specyfiką terenu na jakim rozegrany zostanie 4 etap Pomorze Sprint Cup 2022, zmianie ulega termin rozgrywania jednego z etapów zaliczanych do World Ranking Event.

Due to the specificity of the area where the 4th stage of the Pomorze Sprint Cup 2022 will be held, the date of one of the stages included in the World Ranking Event has changed.

Czytaj więcej: Etapy zaliczane do WRE / WRE stages

Ważna informacja dla zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa / Important information for players who do not have Polish citizenship

W związku z tym, że 4 etap zawodów rozgrywany będzie na terenie Twierdzy Grudziądz należącej do Wojska Polskiego, wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach a nieposiadający polskiego obywatelstwa, będą poddani obowiązkowej kontroli kontrwywiadu wojskowego.

Due to the fact that the 4th stage of the competition will be held in the Grudziądz Fortress belonging to the Polish Army, all competitors participating in the competition and not having Polish citizenship will be subject to mandatory control of military counterintelligence.

Czytaj więcej: Ważna informacja dla zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa / Important information...

Udało się! Pobiegamy po Twierdzy Grudziądz / Finally we made it! We will run around the Grudziądz Fortress!

Po wielu tygodniach rozmów, analiz i starań udało się. Zawodnicy startujący w Pomorze Sprint Cup 2022 będą mieli okazję biegać po niezwykłym obiekcie historycznym jakim jest Cytadela Twierdzy Grudziądz.

We have succeded after many weeks of talks, analysis and efforts.  The competitors taking part in the Pomeranian Sprint Cup 2022 will have the opportunity to run around an extraordinary historical facility, which is the Citadel of the Grudziądz Fortress.

Czytaj więcej: Udało się! Pobiegamy po Twierdzy Grudziądz / Finally we made it! We will run around the Grudziądz...

Klasyfikacja drużynowa Pomorze Sprint Cup 2022 / Team classification of Pomorze Sprint Cup 2022

Tak jak w ubiegłym roku, chcąc dodatkowo uatrakcyjnić rywalizację i nagrodzić najlepsze (może też najliczniejsze) reprezentacje klubowe, do klasyfikacji indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych wprowadzamy dodatkowo klasyfikację drużynową.

Similar to last year, in order to make the competition even more attractive and reward the best (and even the most numerous) club representations, we have introduced a category of team classification in addition to individual classifications for different age groups.

Czytaj więcej: Klasyfikacja drużynowa Pomorze Sprint Cup 2022 / Team classification of Pomorze Sprint Cup 2022

Tak było w 2021 roku / This was the case in 2021

Sukcesywnie wyjaśniają się kolejne sprawy związane z organizacją Pomorze Sprint Cup 2022 ale może warto, w między czasie, przypomnieć sobie jak było w 20221 roku w Malborku, Nowym Stawie i Dzierzgoniu.

More matters related to the organization of the Pomorze Sprint Cup 2022 are gradually being clarified, but it may be worthwhile, in the meantime, to recall how it was in 2021 in Malbork, Nowy Staw and Dzierzgoń.

Czytaj więcej: Tak było w 2021 roku / This was the case in 2021

MORiW Grudziądz razem z PSC 2022 / MORiW Grudziądz together with PSC 2022

baner moriw grudziadz

Mimo różnych trudności związanych z COVID-19, coraz więcej wyjaśnia się spraw organizacyjnych dotyczących Pomorze Sprint Cup 2022. Finalizują się też rozmowy partnerskie związane z organizacją zawodów.

Despite various difficulties related to COVID-19, more and more organizational matters regarding the Pomorze Sprint Cup 2022 are being explained. Partnership talks related to the organization of the competition are also coming to an end.

Czytaj więcej: MORiW Grudziądz razem z PSC 2022 / MORiW Grudziądz together with PSC 2022

Miasto Grudziądz partnerem Pomorze Sprint Cup 2022 / The Municipal Office of Grudziądz as a partner of the Pomorze Sprint Cup 2022

Najbliższe Pomorze Sprint Cup  będzie wyjątkowe. Po raz pierwszy wszystkie 4 etapy zawodów zlokalizowane będą w jednym mieście.

The upcoming Pomorze Sprint Cup will be exceptional. For the first time, all 4 stages of the competition will be located in one city.

Czytaj więcej: Miasto Grudziądz partnerem Pomorze Sprint Cup 2022 / The Municipal Office of Grudziądz as a...

f t g m