Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

PSC2023 - Zgłoszenia w W21E i M21E / Notifications in W21E and M21E

Na IOF Eventor uruchomiliśmy zgłoszenia dla zawodników damskiej i męskiej Elity do Worrld Ranking Event. 

On IOF Eventor we have opened the entries for men and women Elite for the Worrld Ranking Event.

https://eventor.orienteering.org/Events   Przypominamy, że zawodnicy startujący w kategoriach W21E i M21E dokonują zgłoszenia na IOF Eventor oraz dodatkowo, tak jak wszyscy pozostali zawodnicy,  przez formularz zgłoszeniowy organizatora. Zawodnicy z licencją PZOS na https://orienteering.org.pl/pzos/detail/entries/834  , a zawodnicy bez licencji Polskiego Związku Orientacji Sportowej na https://www.orientharper.pl/?cmp=entries&action=entryList&id=202

 

https://eventor.orienteering.org/Events  We would like to remind you that competitors in the W21E and M21E categories make their entry on IOF Eventor and additionally, like all other competitors, through the organiser's entry form. Competitors with a PZOS licence at https://orienteering.org.pl/pzos/detail/entries/834  , and competitors without the Polish Orienteering Federation licence at https://www.orientharper.pl/?cmp=entries&action=entryList&id=202 .

f t g m