Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

PSC 2024 pod szczególnym patronatem / PSC 2024 with a special patronage

Świetne wieści na początek organizacji Pomorze Sprint Cup 2024.

Great news for the start of the Pomorze Sprint Cup 2024.

Zawody, których 2 etapy zaliczane będą do Rankingu Światowego (WRE - World Ranking Event), zyskały w ostatnich dniach dodatkową rangę. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że Honorowy Patronat nad PSC 2024 objęli gospodarze terenu w jakim będziemy rywalizować – Starosta Kwidzyński Pan Jerzy Godzik i Burmistrz Miasta Kwidzyna Pan Andrzej Krzysztofiak.

Miasto Kwidzyn i Powiat Kwidzyński gościli już Pomorze Sprint Cup. Wtedy, w 2019 roku, w Prabutach i Kwidzynie odbyła się pierwsza edycja naszych zawodów. Wtedy też mogliśmy liczyć na obydwu panów. Zarówno od strony organizacyjnej jak i wsparcia finansowego. Wtedy i od 2011 roku, czyli od samego początku istnienia klubu

Panowie, dziękujemy że wciąż możemy na Was liczyć i wciąż jesteście z nami!

 

The competition, 2 stages of which will count towards the World Ranking Event (WRE), has gained additional importance in recent days. We have just received confirmation that the Honorary Patronage of the PSC 2024 has been assumed by the hosts of the area in which we will be competing - the Starost of the Kwidzyn Poviat, Mr Jerzy Godzik, and the Mayor of the City of Kwidzyn, Mr Andrzej Krzysztofiak.

The City of Kwidzyn and the Kwidzyn Poviat have already hosted the Pomorze Sprint Cup. Then, in 2019, the first edition of our competition was held in Prabuty and Kwidzyn. Then, too, we could count on both men. Both from the organisational side and financial support. Then and since 2011, that is, from the very beginning of the club's existence

Gentlemen, thank you that we can still count on you and that you are still with us!

 

logotyp   poziom                 baner powiat kwidzyński na stronę mp

f t g m