Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Dobra wiadomość dla mieszkańców Grudziądza i polskich zawodników / Good news for the residents of Grudziądz and Polish competitors

W związku z ograniczeniami wynikającymi z przepisów wojskowych, stosowanych na terenie Cytadeli w Grudziądzu, musieliśmy niestandardowo szybko zakończyć zgłoszenie na Pomorze Sprint Cup 2022.

Due to the limitations resulting from the military regulations applied in the Citadel in Grudziądz, we had to unstandard quickly finish the application for the Pomeranian Sprint Cup 2022.

Jednak dzięki naszym staraniom i na prośbę mieszkańców Grudziądza , miasta gospodarza Pomorze Sprint Cup 2022, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z sprinterskim biegiem na orientację, udało się nie co wydłużyć termin zgłoszeń dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego, zawodników z licencją Polskiego Związku Orientacji Sportowej i zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa ,ale posiadających kartę stałego pobytu w Polsce, Kartę Polaka lub inny dokument wydany przez Rzeczpospolitą Polską zezwalający na dłuższy pobyt w Polsce.

Dlatego w dniu dzisiejszym ponownie uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy tutaj. Formularz będzie czynny do piątku 20.05 do godz. 23.59.

Przypominamy, że z opisanych wyżej powodów, nie ma możliwości zgłoszeń po tym terminie oraz w trakcie zawodów.

 

Due to the limitations resulting from the military regulations applied in the Citadel in Grudziądz, we had to unstandard quickly finish the application for the Pomeranian Sprint Cup 2022.

However, thanks to our efforts and at the request of the inhabitants of Grudziądz, the host city of Pomorze Sprint Cup 2022, who had not previously had contact with sprint orienteering, we managed to extend the deadline for applications for residents of the Grudziądz Poviat, competitors with a license of the Polish Orienteering Association and competitors who do not have Polish citizenship, but have a permanent residence card in Poland, a Pole's Card or another document issued by the Republic of Poland allowing for a longer stay in Poland.

Therefore, today we have re-launched the application form here. The form will be open until Friday, May 20, at 23.59.

It is also an opportunity to verify the applications by clubs of previously registered competitors.

We remind you that for the reasons described above, it is not possible to apply after this date and during the competition.

f t g m