Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ważna informacja dla zgłoszonych zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa / Important information for registered competitors who do not have Polish citizenship

W związku z tym, że 4 etap zawodów rozgrywany będzie na terenie Twierdzy Grudziądz należącej do Wojska Polskiego, zgodnie z Biuletynem nr 1, wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach a nieposiadający polskiego obywatelstwa, będą poddani obowiązkowej kontroli kontrwywiadu wojskowego.

Due to the fact that the 4th stage of the competition will be held in the Grudziądz Fortress belonging to the Polish Army, in accordance with the Bulletin No. 1,  all competitors participating in the competition and not having Polish citizenship will be subject to mandatory control of military counterintelligence.

Dlatego prosimy wszystkich tych zawodników bardzo pilne przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  najdalej do czwartku 19.05.2022 e-maila z podaniem swojego imienia i nazwiska, obywatelstwa, daty urodzenia i numeru paszportu, którym się będą się posługiwać w dniu zawodów.

Ta sama procedura obowiązuje zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa ,ale posiadających kartę stałego pobytu w Polsce, Kartę Polaka lub inny dokument wydany przez Rzeczpospolitą Polską zezwalający na dłuższy pobyt w Polsce. W tym wypadku zawodnicy podają rodzaj i numer tego dokumentu. Bez tej weryfikacji, niestety zawodnicy nie będą wpuszczeni na teren rozgrywania 4 etapy zawodów.

Sama procedura kontroli jest absolutnie nieuciążliwa dla zawodników ale niezbędna ze względu procedur wojskowych. Mamy nadzieję, że dzienno – nocne bieganie po tak wyjątkowym terenie jakim jest Twierdza Grudziądz (podobno tylko jedna z dwóch niezdobytych przez Napoleona Bonaparte cytadel na świecie) będzie warta tej dodatkowej procedury i będziecie ten bieg wspominać jeszcze długo po zakończeniu zawodów.

 Chcąc Wam pomóc w spełnieniu tego obowiązku zamieszczamy formularz w pliku Excel tutaj, który wystarczy uzupełnić i przesłać do nas.

 

Therefore, we ask all these competitors to send an e-mail to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  no later than to Thursday, May 19, 2022 with their name and surname, citizenship, date of birth and passport number, which they will be using on the day of the competition.

The same procedure applies to players who do not have Polish citizenship, but have a permanent residence card in Poland, a Pole's Card or another document issued by the Republic of Poland, allowing for a longer stay in Poland. In this case, competitors provide the type and number of this document. Without this verification, unfortunately, players will not be admitted to the area of ​​the 4 stages of the competition.

The control procedure is not burdensome for players but necessary due to military procedures. We hope that the day-night running around such a unique area as the Grudziądz Fortress (apparently only one of the two citadels in the world that was not conquered by Napoleon Bonaparte) will be worth this additional procedure . We do believe the event will be a very memorable experience.

To help you fulfill this obligation, we present the form in an Excel file here, which you just need to complete and send to us.

f t g m