Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zgłoszenia na etapy World Ranking Event / Applications for the stages of the World Ranking Event

W związku z rozbieżnością na formularzu zgłoszeń IOF tutaj i Polskiego Związku Orientacji Sportowej tutaj w kategoriach elity prosimy o ich weryfikację.

Due to the discrepancy in the application form of the IOF Eventor here and the Polish Orienteering Association here in the elite categories, please verify them.

Niestety, spośród 47 zawodników zgłoszonych do damskiej i męskiej elity, tylko 36 dokonało również zgłoszenia na IOF Eventor. Dlatego do jutra (19.05) uruchomiliśmy ponownie formularz zgłoszeniowy aby zawodnicy mogli jeszcze uzupełnić swoje zgłoszenie. Po tym terminie wszyscy zawodnicy niezgłoszeni na IOF Eventor przesunięci zostaną do kategorii W21A i M21A. Bardzo prosimy o pilne uzupełnienie zgłoszenia.

Jednocześnie nie ma już możliwości przyjmowania nowych zgłoszeń w tych kategoriach dla zawodników bez polskiej licencji zawodniczej.

Unfortunately, of the 47 competitors entered for the women's and men's elite, only 36 also entered the IOF Eventor. Therefore, by tomorrow (19/05), we have restarted the application form so that the players can complete their application. After this date, all competitors not entered at the IOF Eventor will be moved to the W21A and M21A categories. We kindly ask you to complete your application as soon as possible.

At the same time, it is no longer possible to accept new applications in these categories for competitors without a Polish license.

f t g m