Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ponad 500 z 10 krajów w PSC 2022 / Over 500 competitors from 10 countries in PSC 2022

Po raz kolejny Pomorze Sprint Cup ma szansę być jednymi z największych tegorocznych, wieloetapowych zawodów w biegu na orientację w Polsce

Once again, the Pomorze Sprint Cup has a chance to be one of the largest this year's multi-stage orienteering competition in Poland

W tym roku, ze względu na rozgrywanie ostatniego, 4 etapu zawodów na Cytadeli Grudziądz, która jest terenem wojskowym, musieliśmy ze względu na procedury wojskowe o tydzień wcześniej zakończyć zgłoszenia zawodników. Nie sprzyjała nam też sytuacja polityczna i przez wojnę w Ukrainie musieliśmy wykluczyć z udziału zawodników z Rosji i Białorusi.

Mimo to do udziału w Pomorze Sprint Cup 2022 w Grudziądzu zgłosiło się 513 zawodników z Polski, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Mołdawii, Ukrainy, Nigerii i Litwy. Mamy nadzieję, że nie będziecie żałować przyjazdu do Grudziądza i dostarczymy Wam wielu wrażeń, o których długo będziecie rozmawiać w gronie orientalistów.

Czekamy na Was w Grudziądzu.

 

This year, due to the last, 4th stage of the competition at the Grudziądz Citadel, which is a military area, due to military procedures, we had to complete the registration of competitors a week earlier. The political situation was also not favorable for us and due to the war in Ukraine we had to exclude players from Russia and Belarus from participating.

Nevertheless, 513 competitors from Poland, Finland, Great Britain, Czech Republic, Germany, Spain, Moldova, Ukraine, Nigeria and Lithuania signed up for the Pomorze Sprint Cup 2022 in Grudziądz. We hope that you will not regret coming to Grudziądz and we will provide you with many impressions that you will talk about for a long time among orientalists.

We are waiting for you in Grudziądz.

 

grudziadz 12

f t g m