Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Pierwszy termin zgłoszeń / First application deadline

Koronawirus szaleje, ale my pracujemy nadal tak by na koniec maja wszystko było dopięte na ostatni guzik. Mamy nadzieję, że będziemy mogli przeprowadzić Pomorze Sprint Cup 2020 w planowanym terminie, dlatego na razie nie zmieniamy planów organizacyjnych.

The coronavirus is going viral, but we're still working hard to have everything ready by the end of May. We hope that we will be able to organize Pomorze Sprint Cup 2020 according to the primary schedule, so for now we are not changing any of our organizational plans.

Do końca marca mamy pierwszy termin zgłoszeń. Ze względu jednak na możliwe różne scenariusze, prosimy zawodników na razie o niewpłacanie opłat startowych aż do oficjalnego potwierdzenia, że zawody się odbędą. Wszyscy jednak, którzy zgłoszą się w pierwszym terminie i dokonają opłaty startowej w ciągu 7 dni od oficjalnego potwierdzenia rozegrania zawodów, będą mogli tego dokonać w wysokości określonej dla pierwszego terminu.

The first deadline for applications is by the end of March. However, due to possible different scenarios with the virus, we would like to ask the competitors not to pay entry fees until the official confirmation that the competition will take place. All those who register by the first deadline and pay the entry fee within 7 days from the official confirmation of PSC 2020 will be able to pay the amount specified for the first deadline.

f t g m