Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zmiana kolejności rozgrywania etapów PSC 2020 / Changes in the order of PSC 2020 stages

Po rozmowach i w porozumieniu z gospodarzami I i II etapu zawodów – miastami Nowy Staw i Dzierzgoń, organizatorzy postanowili zmienić kolejność rozgrywania tych etapów.

After numerous discussions and upon agreement with the hosts of the stages 1 and 2 of the competition: the towns of Nowy Staw and Dzierzgoń, the organizers decided to change the order of the race stages.

Prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach.

Dzięki tej decyzji, podczas I etapu zawodów w Dzierzgoniu organizatorzy i zawodnicy będą mieli znacznie lepszy dostęp do parkingów wokół centrum zawodów. Z kolei tuż po zakończeniu II etapu w Nowym Stawie będzie chwila na to by przyjrzeć się prezentacji wspaniałych ciężarówek podczas kolejnej edycji zlotu właścicieli i kierowców samochodów ciężarowych Trach Show 2020.

Aby dać więcej czasu na odpoczynek między etapami lub zwiedzanie miast partnerskich PSC 2020 postanowiliśmy też przyspieszyć o 30 minut start do II etapu zawodów.

Ostateczny terminarz zawodów będzie wyglądał więc następująco:

29.05.2020r.  (piątek)

E1 - Dzierzgoń

16.30 – 18.30

30.05.2020r.  (sobota)

E2 - Nowy Staw

E3 - Malbork

10.00 – 12.00

17.30 – 19.30

31.05.2020r.  (niedziela)

E4 - Malbork

Podsumowanie zawodów

10.30 – 12.00

13.00

 

Please include these in your plans.

Thanks to these changes, the organizers as well as participants of the 1st stage of the competition in Dzierzgoń will have much better access to the car parks around the competition centre. Moreover, just after the end of stage 2 in Nowy Staw, there will be a moment to admire great lorries during the ongoing edition of Trach Show 2020 rally of lorry owners and drivers. In order to give contestants more time to rest between the stages or visit the PSC 2020 partner towns, we also decided to start the 2nd stage of the competition 30 minutes earlier than planned before.

The final schedule of the competition is as follows:

30/05/2020 (Friday)

S1 - Dzierzgoń

16.30 – 18.30

31/05/2020 (Saturday)

S2 - Nowy Staw

S3 - Malbork

10.00 – 12.00

17.30 – 19.30

01/05/2020 (Sunday)

S4 - Malbork

Prize-giving ceremony

10.30 – 12.00

13.00

f t g m